ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง

School profile picture

ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ที่ตั้งหน่วยงาน

68/43-44 ถ.ท่าคราวน้อย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-310-659, 091-004-8073   Fax :
https://www.facebook.com/plc.lampang/