โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) Pichai Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)

Pichai Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางปนัดดา เข็มนาค
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 116 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 13 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองเขลางค์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 13 บ้านเด่น ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-335190   Fax :
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500001


เส้นทาง