โรงเรียนบ้านปงวัง Banpongwang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านปงวัง

Banpongwang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิกร จันหอม
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 27 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 5 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านปงวัง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองเขลางค์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 ปงวัง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-382828   Fax : -

pongwang_2555@hotmail.com


เส้นทาง