โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) Banrai Parchasamakkee School

School profile picture

โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี)

Banrai Parchasamakkee School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

N
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 4 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 1 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองเขลางค์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านม่อนเขาแก้ว ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-335277   Fax :

banraipracha@gmail.com


เส้นทาง