โรงเรียนบ้านบุญนาค Banboonnak School

School profile picture

โรงเรียนบ้านบุญนาค

Banboonnak School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายณรงค์ ใจอ้าย
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 46 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านบุญนาค]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชาวเขื่อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บุญนาค ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
-   Fax :
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500011
banboonnak@gmail.com , boonnak_s@hotmail.com


เส้นทาง