โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา Sobmaisamakkee Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา

Sobmaisamakkee Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธนิต ลาลุน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 100 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชาวเขื่อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านหาดเชี่ยว ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
931316089   Fax : -
202.143.173.91/Sobmai/‎
sobmai2017@gmail.com


เส้นทาง