โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง Banhuatung School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

Banhuatung School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพิศาล เครือทนุ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 69 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชาวเขื่อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านหัวทุ่ง ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-260157   Fax : -
-
-


เส้นทาง