โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 Nikomsangtonang Kiewlom 3 School

School profile picture

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3

Nikomsangtonang Kiewlom 3 School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมนัส แก้วมิตร
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 101 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
จามเทวี


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 บ้านชัยภูทอง ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
090-1196450   Fax : -
-
-


เส้นทาง