โรงเรียนวัดน้ำโท้ง Watnumthong School

School profile picture

โรงเรียนวัดน้ำโท้ง

Watnumthong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 101 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 14 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดน้ำโท้ง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ตุ๋ย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านน้ำโท้ง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-350819   Fax : -
http://school.obec.go.th/wnt
watnumtong437@hotmail.com


เส้นทาง