โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย Ban Thung Kluay School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย

Ban Thung Kluay School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสิงห์ทอง คำเขื่อน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 98 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ตุ๋ย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 12 บ้านทุ่งกล้วย ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-821349   Fax : -
school.obec.go.th/tks/
tks_school@hotmail.com


เส้นทาง