โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง Watbanhong School

School profile picture

โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง

Watbanhong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางอรพรรณ ทองธิราช
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 52 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ตุ๋ย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 8 บ้านฮ่อง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
54823599   Fax : -

otphuk@gmail.com


เส้นทาง