โรงเรียนบ้านปงสนุก Banpongsanook School

School profile picture

โรงเรียนบ้านปงสนุก

Banpongsanook School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชำนาญ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 2,247 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 60 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 150 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านปงสนุก]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
จามเทวี


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

บ้านปงสนุก ถ.จามเทวี ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
811122393   Fax : 54230062
www.psnlp.ac.th
psnlp.lpg1@gmail.com


เส้นทาง