โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) Anubal Muenglampang School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

Anubal Muenglampang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 142 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 17 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
จามเทวี


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-225289   Fax : 054-225289
-
anubalmuenglp@hotmail.co.th


เส้นทาง