โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง Banthokhuachang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง

Banthokhuachang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 74 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองเขลางค์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านโทกหัวช้าง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-260197   Fax : 54317575
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500055
Thokhuachang@hotmail.com


เส้นทาง