โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น Wat Phrachao Nang Thaen School

School profile picture

โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น

Wat Phrachao Nang Thaen School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 61 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองเขลางค์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านกล้วยม่วง ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-260220   Fax : -
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500059
nangthaen.school@gmail.com


เส้นทาง