โรงเรียนบ้านกาศเมฆ Bangadmek School

School profile picture

โรงเรียนบ้านกาศเมฆ

Bangadmek School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 66 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านกาศเมฆ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชมพูทอง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 13 บ้านป่าแลว ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-217226   Fax :

bangardmek@hotmail.com


เส้นทาง