โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ Wat Thug Jo School

School profile picture

โรงเรียนวัดทุ่งโจ้

Wat Thug Jo School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 59 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดทุ่งโจ้]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ตุ๋ย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 ทุ่งโจ้ ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
871771741   Fax :

watthungcho52010045@gmail.com


เส้นทาง