โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา Tungfangwittaya School

School profile picture

โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา

Tungfangwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 94 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 14 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ตุ๋ย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านทุ่งฝาง ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-822607   Fax : -
https://sites.google.com/site/tungfangwittaya/
-


เส้นทาง