โรงเรียนวัดเสด็จ Watsadet School

School profile picture

โรงเรียนวัดเสด็จ

Watsadet School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายบพิตร ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 169 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 13 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดเสด็จ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชาวเขื่อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 11 บ้านปงชัย ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-342131   Fax : 54342131
www.watsadet.ac.th
sadet.school@gmail.com


เส้นทาง