โรงเรียนชุมชนบ้านทราย Chomchonbansai School

School profile picture

โรงเรียนชุมชนบ้านทราย

Chomchonbansai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสัมฤทธิ์ กอไธสง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 52 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนชุมชนบ้านทราย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชาวเขื่อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 ทรายทอง ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
612686528   Fax :
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500085
chumchonbansaischool@gmail.com


เส้นทาง