โรงเรียนบ้านทรายมูล Bansaimoon School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทรายมูล

Bansaimoon School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายปัญญา ใจหาญ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 42 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทรายมูล]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชาวเขื่อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้าทรายมูล ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-824710   Fax : 0
www.facebook.com/100005961762497
bansaimoon@hotmail.co.th


เส้นทาง