โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน Chumchonbanthahaen School

School profile picture

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน

Chumchonbanthahaen School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธนายุทธ คำภีระ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 66 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาแม่ทะ 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 10 บ้านท่าแหน ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
54289248   Fax : 54289248

tahaen@outlook.co.th


เส้นทาง