โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง Bannamtoke-Huadong School

School profile picture

โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง

Bannamtoke-Huadong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมเพ็ชร์ แปงเครือ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 37 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ทะ 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 น้ำโทก-หัวดง ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
54287297   Fax :
-
namtokschool944@gmail.com


เส้นทาง