โรงเรียนบ้านนาคต Baannakot School

School profile picture

โรงเรียนบ้านนาคต

Baannakot School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายณรงค์ สุทธดุก

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 80 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านนาคต]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ทะ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 นาคต ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
54289244   Fax :


เส้นทาง