โรงเรียนบ้านนาบง Bannabong School

School profile picture

โรงเรียนบ้านนาบง

Bannabong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายไพโรจน์ พงษ์บุผา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 49 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านนาบง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ทะ 3


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านนาบง ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
   Fax :
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500131
nbschool@hotmail.com


เส้นทาง