โรงเรียนบ้านหัวน้ำ Ban Hua Nam School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหัวน้ำ

Ban Hua Nam School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 74 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหัวน้ำ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านหัวน้ำพัฒนา ต. แม่มอก อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54260139   Fax :

huanam_school@hotmail.com


เส้นทาง