โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ Kumneungtai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้

Kumneungtai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมเกียรติ นันตาดี
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 84 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 กุ่มเนิ้งใต้ ต. แม่มอก อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54019923   Fax :

bknt_school@hotmeil.com


เส้นทาง