โรงเรียนบ้านสะพานหิน Ban Sahpanhin School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสะพานหิน

Ban Sahpanhin School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายบรรจง บุญมา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 116 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสะพานหิน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 สะพานหิน ต. แม่มอก อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
862092048   Fax :
www.school.obec.go.th/saphanhin


เส้นทาง