โรงเรียนบ้านท่าเวียง Ban Taweing School

School profile picture

โรงเรียนบ้านท่าเวียง

Ban Taweing School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนิกร พิจอมบุตร
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 115 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านท่าเวียง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 ท่าเวียง ต. เวียงมอก อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54241548   Fax : 54241548
school.obec.go.th/taweing/wed1.htm
TW_school@hotmail.com


เส้นทาง