โรงเรียนบ้านดอนไชย Bandonchai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านดอนไชย

Bandonchai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเฉลิม กันธะวงศ์

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 130 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านดอนไชย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เครือข่ายสถานศึกษา เถิน 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 ดอนไชย ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54291695   Fax :


เส้นทาง