โรงเรียนบ้านเวียง Banwiang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านเวียง

Banwiang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสุทธิพร แก้วหนองแสง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 193 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 14 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านเวียง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านเวียง ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54291604   Fax : 54291604
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500162
banwaingsch_thoen@hotmail.com


เส้นทาง