โรงเรียนบ้านป่าตาล Patal School

School profile picture

โรงเรียนบ้านป่าตาล

Patal School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมเกียรติ ชัยขุนพล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 121 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 13 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านป่าตาล]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านป่าตาล ต. เถินบุรี อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54292004   Fax : -

patanschool11@gmail.com


เส้นทาง