โรงเรียนบ้านสองแคว Ban Songkeaw School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสองแคว

Ban Songkeaw School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอัครา ทนันไชยชมภู
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 27 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสองแคว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านสองแควตะวันออก ต. เถินบุรี อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54260224   Fax : -
www.facebook.com/โรงเรียนบ้านสองแคว
-


เส้นทาง