โรงเรียนบ้านแม่เติน Banmaethoen School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่เติน

Banmaethoen School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 59 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่เติน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 3


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านแม่เติน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
812355899   Fax : -
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500172
banmaethoen@hotmail.com


เส้นทาง