โรงเรียนบ้านวังมน Banwangmon School

School profile picture

โรงเรียนบ้านวังมน

Banwangmon School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางวิภารัตน์ สรรเสริญ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 38 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านวังมน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังแก้ว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านวังมน ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54248471   Fax : -
-
wangmonschool@hotmail.com


เส้นทาง