โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า Bantubpasao School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า

Bantubpasao School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสาคร ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 13 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
พญาวัง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านทัพป่าเส้า ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
0-5424-8472   Fax :

tubpasao@hotmail.com


เส้นทาง