โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ Chumchon Banmai School

School profile picture

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

Chumchon Banmai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวุฒิชัย ผ่องใส
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 129 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 15 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
พญาวัง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54279003   Fax :


เส้นทาง