โรงเรียนบ้านแม่ม่า Banmaema School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่ม่า

Banmaema School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 17 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่ม่า]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังแก้ว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านผาดิน ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54248489   Fax : -

banmama@lpg3.go.th


เส้นทาง