โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ Anubanwangnua School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

Anubanwangnua School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายกิตติพงษ์ เมืองยศ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 413 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 16 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 25 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านขันหอม ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
0-5427-9105   Fax : 54279105
anubanwangnua.com
anubanwa@gmail.com


เส้นทาง