โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง Banhuathung School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

Banhuathung School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 69 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนพญาวัง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านหัวทุ่ง ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
0-5427-9478   Fax :

huatung.wn@hotmail.co.th


เส้นทาง