โรงเรียนบ้านก่อ Bankor School

School profile picture

โรงเรียนบ้านก่อ

Bankor School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 137 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านก่อ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
วังใต้ทรายคำ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านก่อ ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54833683   Fax :


เส้นทาง