โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สาขาบ้านทุ่งฝูง

School profile picture

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สาขาบ้านทุ่งฝูง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชาติชาย สมศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 1 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สาขาบ้านทุ่งฝูง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านทุ่งฝูง ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54843126   Fax :


เส้นทาง