โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) Anubanngao School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)

Anubanngao School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 591 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 29 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 42 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านใหม่ ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-261246   Fax : 54261246
www.anubanngao.ac.th
mrkai.chai@gmail.com


เส้นทาง