โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล Banluangnue (Witittanugoon) School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล

Banluangnue (Witittanugoon) School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมานะ ใจบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 94 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 ดอนไชย ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ. ลำปาง 52110
54261247   Fax : 54261247
52102907 password schoo
luangnue_school@hotmail.com


เส้นทาง