โรงเรียนชุมชนบ้านแหง Chumchonbanhang School

School profile picture

โรงเรียนชุมชนบ้านแหง

Chumchonbanhang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวัชราวุฒิ กลมไล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 85 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนชุมชนบ้านแหง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านแหงใต้ ต. บ้านแหง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-261460   Fax :

Banhaeng_s@hotmail.com


เส้นทาง