โรงเรียนบ้านสบพลึง Bansobpluang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสบพลึง

Bansobpluang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมเกียรติ กันไชยา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 150 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 17 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสบพลึง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านสบพลึง ต. บ้านโป่ง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-831594   Fax : -
202.143.173.91/BaanSobplung
sp-school2011@hotmail.com


เส้นทาง