โรงเรียนบ้านใหม่ Banmai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านใหม่

Banmai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 64 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านใหม่]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านใหม่ ต. บ้านโป่ง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-247926   Fax : -
-
-


เส้นทาง