โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) Thairathwittaya 85 School

School profile picture

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)

Thairathwittaya 85 School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 261 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 17 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 ห้วยทาก ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-247922   Fax :

thairath85@hotmail.com


เส้นทาง