โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า Banmaengaotai Brance School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า

Banmaengaotai Brance School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 7 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 3 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ขุนงาว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 13 บ้านแม่คำหล้า ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-380671   Fax :
http://202.143.173.91/MaeNgaoTai_Brance/
mngtschool@gmail.com


เส้นทาง