โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา Borsiliam Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา

Borsiliam Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวรริทธิ์ กันชาติ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 97 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ขุนงาว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ่อสี่เหลี่ยม ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-260120   Fax : -
-
borsiliams.school@hotmail.com


เส้นทาง